அடிமுடி அறியவெண்ணா அற்புதத்துக்கு அகவை அறுபத்திஒன்று - ச.ச.முத்து

Thursday November 26, 2015

தலைவருக்கு வயது அறுபத்திஒன்றாகிறது. அவர் குரல் கேட்காமல்விட்ட இந்த ஆறுவருடங்களில் இந்த இனம் படும் அலைக்கழிப்புகள், சிதைவுகள்...

தமிழரின் துன்பத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, எழுந்த பொன்னான நாள்- தலைவரின் பிறந்தநாள்

Thursday November 26, 2015

எமது தாய்நாடு விடுதலை பெறவேண்டும், எம்மைப் பிணைந்திருக்கும் அடிமை விலங்குகள் உடைத்தெறியப்படவேண்டும்...