உலக சினிமா - Headhunters

ஞாயிறு சனவரி 17, 2016
பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில், ஒவ்வொரு பதவிக்கும் தகுதியான நபர்களை கண்டறிந்து தேர்வு செய்வதற்கென்றே சிலர் நியமிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்.

'அழகு குட்டி செல்லம்’ ஒரு வித்தியாசமான கதை

வெள்ளி சனவரி 08, 2016
'அழகு குட்டி செல்லம்’ ஒரு வித்தியாசமான கதையினை முயற்சித்திருக்கிறார் இயக்குனர். குழந்தைகளை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற திரைப்படம்.