மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் இனவாதத்திற்கு ஆப்பு

வெள்ளி நவம்பர் 22, 2019
நடந்து முடிந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலை முன்னிறுத்தி மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.வியாழேந்திரன், கருணா அம்மான் போன்றோர் மேற்கொண்டு வந்த முஸ்லிம் விரோதப்போக்கு அரசியலுக்கும், இனங்களை மோதவ

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு நுளம்பு தாக்கம் அதிகரிப்பு

வெள்ளி நவம்பர் 22, 2019
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு நுளம்பு தாக்கம் அதிகரித்து வருகின்றது. அந்தவகையில் கடந்த நவம்பர் 1ம் திகதி தொடக்கம்; 15 திகதி வரையும் 91பேர் டெங்குநோய் தாக்கத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர்.