தொழில்வாய்ப்புக்கான வீசாக்களை முன்னாள் அரசாங்கம் முறைகேடாகப் பயன்படுத்தியுள்ளது

ஞாயிறு ஓகஸ்ட் 02, 2015
இத்தாலியில் தொழில் புரிகின்ற பல சிறிலங்காவைச் சேர்ந்தவர்கள் வெளியேற்றப்படும் அபாயம்....

மகிந்தவின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு தீர்வுத் திட்டம்

ஞாயிறு ஓகஸ்ட் 02, 2015
தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தேவையான அரசியல் தீர்வுத் திட்டத்தை ஓகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் திகதிக்குப் பின் நிறுவும் எமது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி அரசு முன்வைக்கும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னண