பிரான்சிடமிருந்து ரஃபேல் போர் விமானம் இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளது!

புதன் ஓகஸ்ட் 21, 2019
பிரான்சிடமிருந்து கொள்வனவு செய்யும் ரஃபேல் போர் விமானம் வரும் செப்டம்பர் 20ஆம் திகதி இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளது.