ஐந்து வயது குழந்தையை நாடுகடத்தும் ஆஸ்திரேலியா!

வியாழன் நவம்பர் 07, 2019
சிறு செயல்பாட்டு குறைபாடுடன் உள்ள 5 வயது குழந்தை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பாரமாக இருப்பான் எனக்கருதியுள்ள ஆஸ்திரேலிய அரசு, அக்குடும்பத்தின் விசா விண்ணப்பத்தை நிராகரித்துள்ளது.

2024ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் விண்வெளி வீரர்களை நிலவுக்கு அனுப்பி ஆராய்ச்சி-நாசா

வியாழன் அக்டோபர் 31, 2019
2024ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் விண்வெளி வீரர்களை நிலவுக்கு அனுப்பி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள நாசா முடிவு செய்துள்ளது. இதுதொடர்பாக புதன் கிழமை நடந்த ஆண்டுக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.