தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த சரக்குக் கப்பல் கவிழ்ந்ததில் நால்வரை காணவில்லை!

திங்கள் செப்டம்பர் 09, 2019
தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த சரக்குக் கப்பல் ஒன்று அமெரிக்காவின் ஜோர்ஜியா மாநிலத்திற்கு அருகேயுள்ள கடல்பகுதியில் கவிழ்ந்துள்ளது.