மில்ரன் கீன்ஸ் (uk) தமிழ்க்கல்விக் கூடத்தில் நவராத்திரி விழா

ஞாயிறு அக்டோபர் 18, 2015

7/10/15 சனிக்கிழமை அன்று மில்ரன் கீன்ஸ் தமிழ்க்கல்விக் கூடத்தில் நவராத்திரி விழா ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள்,பெற்றோர்களுடன் விமரிசையாக் கொண்டாடப்பட்டது.10.00 மணியளவில் பூசை ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதனைத்தொடர்ந்து மாணவர்களுடைய கலை நிகழ்ச்சிகளும்  வெகுசிறப்பாக நடைபெற்றது.