எரிபொருட்களின் விலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படாது-நிதி அமைச்சு

வியாழன் அக்டோபர் 10, 2019

இம்மாதம் எரிபொருட்களின் விலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படாது என நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி 92 ஒக்டைன் பெற்றோல், 95 ஒக்டைன் பெற்றோல், சூப்பர் டீசல் மற்றும் ஒட்டோ டீசல் விலைகளில் எதுவித மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.எரிபொருள் விலைச் சூத்திரத்திற்கமைவாக ஒவ்வொரு மாதமும் 10 ஆம் திகதி எரிபொருட்களின் விலைகளில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.