பேர்லினில் சிறப்பாக நடைபெற்ற தமிழர் விளையாட்டு விழா 2019

புதன் ஜூன் 19, 2019

தமிழ்த் தேசிய அடையாளங்களுடனும் , தமிழர் பாரம்பரிய பண்பாட்டு உணர்வுடனும் , தமிழின சமூக ஒற்றுமையுடனும், பேர்லின் தமிழாலயத்தின் இல்ல விளையாட்டு போட்டியுடனும், தமிழீழ கிண்ணத்திற்கான உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியுடனும் தமிழர் விளையாட்டு விழா 2019 பேர்லின் மாநிலத்தில் சென்ற 16.06.2019 ஞாயிறு அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.

b

இவ் விளையாட்டு விழாவில் வெளிவாரியான மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய பேர்லின் தமிழாலயத்தின் இல்லங்களுக்கு இடையான மெய்வல்லுனர் போட்டி , தமிழ் இளையோர் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பில் தமிழீழ வெற்றிக்கிண்ணத்துக்கான உதைப்பந்தாட்டம் , கயிறு இழுத்தல், முட்டி உடைத்தல், தமிழர் பாரம்பரிய விளையாட்டான கிளித்தட்டு என பல்வேறு விளையாட்டுக்கள் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

b

b

b

இவ் தமிழர் விளையாட்டு விழாவில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் கலந்துகொண்டு தமது பிள்ளைகளை ஊக்கிவித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததோடு , இப் போட்டியில் பங்குபற்றிய விளையாட்டு வீரர்கள் /வீராங்கனைகள் அனைவரும் மிக திறமையானவர்களாக திகழ்ந்தார்கள் . இறுதியில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கும் ,இல்லங்களுக்கும், உதைப்பந்தாட்ட கழகங்களுக்கும் சான்றிதள்களும் பதக்கங்களும் வெற்றிக் கிண்ணங்களும் வழங்கி மதிப்பளிக்கப்பட்டது.