வைரஸ் பற்றிய அதிர்ச்சி தகவல்களை அம்பலப்படுத்திய பேராசிரியர் கல்யாணசுந்தரம்..!

வியாழன் ஏப்ரல் 02, 2020

கொரோனா வைரஸ் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதா விளக்கிய பேராசிரியர் கல்யாணசுந்தரம்