யேர்மன் தலைநகரில் நடைபெற்ற மே தின பேரணி!

வியாழன் மே 02, 2019

யேர்மன் தலைநகரில் நடைபெற்ற மே தின பேரணியில் தமிழீழ பாடல்களும் வேற்றின அமைப்புகளின் ஆதரவுடன் ஒலிக்கப்பட்டது.

https://www.youtube.com/watch?v=_Jn9sjlEwes